Technika

Nádrže:
Pro chov rejnoků používám zásadně celoskleněné lepené nádrže, dodavatelem byl vesměs p. Radim Zídek z Hradce Králové
info@zidekhk.com . Celkem mám 10 nádrží o obsahu od 1000 do 3200 litrů. Celkový obsah nádrží je přes 15.000 litrů vody. Nádrže jsou umístěny v kovových stojanech – upozorňuji s ohledem na váhu nádrží na nutnost opravdu kvalitního zpracování stojanů. Největší můj stojan (nesoucí nahoře nádrž 300x180x60 cm a dole externí filtr 180x65x60 cm a menší nádrž 220x180x50 cm) nese celkovou váhu více jak 7.000 kg (7 tun).
  • Zdroj vzduchu
Filtr fluval
Filtrace, výměna vody:
Filtrace je řešena externími skleněnými filtry s biomolitanem, jejichž rozměry se odvíjejí od velikosti nádrže. Pro doplnění této filtrace jsou v nádržích zabudovány 1-2 kostky biomolitanu 50×50 cm a cirkulace vody je u nich zajištěna pomocí čerpacích hlav. Tento systém nejen vylepšuje kvalitu vody (větší objem filtračních medií), ale slouží i jako dočasná pojistná záloha pro případ výpadku hlavního filtru.
U nádrží umístěných ve spodní části stojanů, kde nelze využít skleněné externí filtry používám kanystrové filtry Fluval FX6, doplněné opět vnitřními filtračními kostkami s čerpací hlavou.
Do všech nádrží a rovněž do čerpacích hlav je přivedeno vzduchování z centrálního zdroje zn. SECOH.
Doplnění čerstvé vody:
Pro doplnění čerstvé vody využívám zásobní plastovou nádrž o obsahu cca 2 m3, ze které je voda rozvedena plastovými trubkami do jednotlivých nádrží.
Vodu používám běžnou jičínskou vodovodní, s parametry Ph 7-8,  vodivost  cca 400 mikrosímens.