Aktuálně nabízíme mláďata:

  • p. castexi vel. 30 cm                                     2 páry
  • p. castexi vel. 10-15 cm                                3 páry
  • hybrid p. motoro  marbled x pearl            3 páry